Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
O nas
  • Zarejestruj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magdalena Kopacz- SZEFOWA FIRMY/ założycielka Centrum Językowego Konik w Głogowie 

 
Mgr Filologii Germańskiej  (Uniwersytet Wrocławski). Posiada umiejętności motywowania pracowników do pracy oraz zdolność kierowania zespołem. Głównymi cechami wyróżniającymi Panią Magdalenę wśród innych pracodawców jest asertywność, opanowanie i szacunek do swoich pracowników. Chętnie wysłuchuje rad swoich pracowników i wdraża ich pomysły w życie. Czuwa nad całością firmy.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Robert Borowski - KIEROWNIK

 
Zajmuje się przygotowywaniem analizy finansowej firmy, kontrolą zaopatrzenia oraz przygotowywaniem dokumentacji związanej z płatnościami. Monitoruje i koordynuje politykę fiskalną firmy. Sporządza też  rachunki, dokonuje  korekt  oraz rozlicza wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominika Borowska - Pracownik administracyjno - biurowy

 
Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji administracyjno- biurowej za pomocą komputera , kontaktuje się bezpośrednio z interesantami i współpracownikami, poprzez kontakt osobisty lub za pomocą środków techniki biurowej. Wprowadza dane zgodnie z bieżącymi potrzebami pracodawcy. Jest osobą zaufaną , punktualną i profesjonalną w swojej pracy. 
 
 
 

Rozalia Janiszewska - Kierownik

 
Jest absolwentką Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Odpowiada za wyniki w zakresie jakości, ilości i wydajności zespołu. 
W przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków przez pracownika, przeprowadza z nim konstruktywną rozmowę, a także w porozumieniu z zarządem firmy udziela mu ostrzeżenia. Ma prawo udzielać pracownikom ostrzeżeń ustnych jak i pisemnych. 
Przywiązuje wagę do wysokiej jakości usług i zadowolenia klienta. Potrafi stosownie i proaktywnie zareagować na codzienny bieg wydarzeń w miejscu pracy. Rozwiązuje zaistniałe problemy tak szybko, jak to tylko możliwe. Reaguje stosownie do sytuacji i ustala priorytety działania. Potrafi pod presją czasu zmienić swój sposób działania w celu osiągnięcia wyznaczonego celu. Dla dobra ogółu potrafi zrezygnować z osobistych celów.
Swoją pracę traktuje poważnie i wszystkie powierzone zadania wykonuje z należytą starannością. Wytrwale dąży do celu. Potrafi dopasować się do panujących warunków i środowiska pracy. Jest osobą otwartą, ciepłą i pogodną.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Klamecka - Specjalista ds. kontaktów z klientem zagranicznym
 
Studentka edukacji przedszkolnej w PWSZ w Głogowie. Jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku w dokumentacji , kompletowanie, segregowanie oraz rejestrowanie pism i korespondencji. Zajmuje się również ubezpieczeniem osób oddelegowanych do Niemiec. Współpracuje z ZUS w zakresie spraw pracowniczych. Pracownicy cenią sobie w niej spostrzegawczość oraz umiejętność pracy w zespole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antczak Anna - Kierownik ds. administracyjno-biurowych
 
Ekonomista, mgr inż. zarządzania i marketingu, ukończony kurs księgowości .
Nadzoruje i koordynuje pracę biura, zarządza pracą podległego zespołu odpowiedzialnego m.in. za sporządzanie umów, pism i dokumentacji finansowo-księgowej oraz  ubezpieczenie osób oddelegowanych  do pracy za granicą. Współpracuje z firmami zewnętrznymi oraz instytucjami. Sporządza rachunki i korekty. Posiada zmysł organizacyjny, zdolności analityczne oraz umiejętność negocjowania. Głównym jej atutem jest kreatywność , zaangażowanie w pracę i silna motywacja do osiągania wysokich wyników w pracy Jest osobą sympatyczną i lojalną o miłym usposobieniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Sobocińska – pracownik biurowy
 
Magister Ekonomii o specjalności Podatki i rachunkowość, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie; licencjat Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski.
Zajmuje się sporządzaniem umów, pism i dokumentacji finansowo-księgowej. Przeprowadza także rozmowy telefoniczne bądź przekierowuje je do innych organów firmy. Jest osobą spokojną, zrównoważoną i operatywną o dużych umiejętnościach komunikacyjnych i interpersonalnych. Wytrwale dąży do osiągnięcia wyznaczonego celu. Przyjęte na siebie obowiązki wypełnia solidnie i rzetelnie. Nie obawiam się samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Jest osobą kreatywną i ambitną podejmującą inicjatywę w działaniu. Cechuje ją rzetelność, komunikatywność oraz entuzjastyczne nastawienie do życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Ogonowska- koordynator ds kontaktów z klientem zagranicznym
 
Magdalena ukończyła Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji we Wrocławiu na kierunku resocjalizacji oraz psychologii społecznej w edukacji. Magdalena jest odpowiedzialna za przedstawianie ofert pracy opiekunkom i opiekunom, utrzymywanie długotrwałych relacji z nimi oraz wspieraniu ich za granicami naszego kraju. Odpowiedzialna jest również za utrzymywanie przyjaznych relacji z podopiecznymi, jak również z koordynatorami z Niemiec. Jest osobą otwartą, rzetelną oraz sumienną. Ceniona jest za empatię oraz życzliwe nastawienie do ludzi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylwia Grycaj-Kuczyńska – pracownik biurowy
 
Mgr doradztwa zawodowego i personalnego Akademia Humanistyczno Pedagogiczna w Łodzi, licencjat Opieka i profilaktyka niedostosowania społecznego Uniwersytet Zielonogórski. Sylwia zajmuje się sporządzaniem dokumentów firmowych oraz odbieraniem telefonów, przeprowadza rozmowy telefoniczne bądź przekierowuje je do innych organów firmy, co więcej nadzoruje i obsługuje dokumenty firmowe, sporządza podstawową dokumentację finansowo -księgową. Cechuje ją umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie problemów oraz analityczne myślenie. Jest osoba punktualną, elastyczną, a także posiada umiejętności organizowania i oceniania własnej pracy.
 
 
Dawid Wawrzyniak - koordynator ds. kontaktów z klientem zagranicznym.
 
Z wykształcenia Germanista - absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy. Pracował także jako nauczyciel jęz. niemieckiego w Gimnazjum nr. 1 w Głogowie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na terenie Niemiec, zajmując się tam praca biurową i przedstawicielstwem handlowym. Po powrocie do Polski związany z Centrum Językowym Konik, zajmując się obsługą klienta niemieckojęzycznego i utrzymywaniem dobrego kontaktu z nim. Jest osobą odpowiedzialną, dokładną, fachową i pomocną. Potrafi zawsze i aktywnie zareagować na zaistniałe sytuacje i odpowiednio rozwiązać dany problem. Jest osobą miłą, otwartą, spokojną i kreatywną, zawsze skorą do pomocy.
 
 
Jolanta Zaczyk - Specjalista ds. rekrutacji
 
Zajmuje się planowaniem i realizacją procesów rekrutacyjnych.
Odpowiada za poszukiwanie kandydatów zgodnie z oczekiwanym profilem oraz za selekcję i weryfikację aplikacji. Współpracuje z innymi osobami z zespołu administracyjnego.
Jest osobą otwartą, rzetelną i pozytywnie nastawioną do siebie. Summienie wykonuje swoje obowiązki.
 
 
Małgorzata Drankiewicz - Koordynator ds. z klientem zaagranicznym
 
Umiejętnie dobiera oferty pracy do wymagań klientów oraz Opiekunów i Opiekunek. Wspiera Opiekunki poza granicami naszego kraju,zawsze chętnie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jest odpowiedzialna za utrzymywanie dobrych stosunków z koordynatorami z Niemiec.
Jest osobą miłą, uczynną i otwartą. Cechuję ją dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole. Swoją pracę wykonuję rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem.
 
 
NASZE BIURO W NIEMCZECH
 
 
 
Lucyna Okroj - Koordynator ds. kontaktów z klientem zagranicznym: biuro Mannheim.
 
Absolwentka Filologii Germanskiej na Uniwersytecie Gdanskim. Od roku 2015 zwiazana z firma Centrum Jezykowe Konik. Od roku 2016 prowadzi biuro serwisowe firmy w Niemczech.
Zajmuje sie m.in. sporzadzaniem dokumentacji oraz korespondencja z kasami chorych. Dba o kontakty z partnerami, rozwiazuje sytuacje kryzysowe. Stara sie rozwiaza każdy problem i sluży pomoca w kazdej chwili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 


Centrum Językowe Konik | ul. Słowiańska 17/1 | 67-200 Głogów | woj. dolnośląskie | email: centrum.j.konik@gmail.com | tel. 767 275 323 | NIP: 6932012973

Dlaczego mówią, że jesteśmy najlepsi?

  • możliwość zatrudnienia się na warunkach niemieckich, co przekłada się na relatywnie wyższe zarobki wypłacane według przejrzystych zasad 

  • mnóstwo nowych, atrakcyjnych ofert pracy każdego dnia – szansa wyboru dogodnej lokalizacji w Niemczech

  • wykwalifikowana, służąca poradą i pomocą kadra – jesteśmy nastawieni na współpracę z Tobą 24h/doba/7 dni w tygodniu

  • darmowe kursy języka niemieckiego i wsparcie doświadczonych pielęgniarek

  • dbamy o Twoje bezpieczeństwo – możesz w każdej sytuacji liczyć na nasze wsparcie, także w najtrudniejszych przypadkach.  

  • Nagroda Specjalna dla Centrum Językowego Konik w konkursie pod tytułem "Pracodawca Godny Zaufania"

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)