Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Kurs niemieckiego
  • Zarejestruj

 

 

 

Drogi Kursancie/ Kursantko!

 

Witam Cię bardzo serdecznie na kursie języka niemieckiego dla Opiekunek/Opiekunów osób Starszych. Nazywam się Sylwia i jestem nauczycielką języka niemieckiego. Przygotowałam dla Ciebie zestaw bardzo przydatnych tematów zarówno leksykalnych, jak i gramatycznych, które pomogą Ci w codziennej pracy w rodzinie niemieckiej.

Mam nadzieję, że spodoba Ci się nasz kurs niemieckiego dla Opiekunek osób Starszych i po jego ukończeniu podejmiesz pracę w naszej firmie, która jest znana z dobrej opinii w całej Polsce.

Jeśli coś będzie dla Ciebie niezrozumiałe, będziesz miał/miała okazję napisać do mnie maila z pytaniami. Chętnie na nie odpowiem i udzielę ci rad. Oto mój adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Po odbytym u nas kursie możesz otrzymać potwierdzenie o odbyciu kursu języka niemieckiego (zarówno w języku polskim, jak i niemieckim). Jednakże wcześniej musisz zgłosić fakt podjęcia nauki. Wystarczy zadzwonić pod numer 76 727 53 23 lub 570 718 736 i poinformować mnie. Potwierdzenie będzie przydatne w momencie ubiegania się o pracę w rodzinie niemieckiej.

W Centrum Językowym Konik od lat prowadzimy kursy dla Opiekunek osób Starszych w Niemczech. Doświadczenie pozwoliło nam wypracować metody, dzięki którym pracę za granicą podjąć mogą nawet te osoby, które nigdy nie uczyły się niemieckiego, bądź znają tylko podstawy. Z naszą pomocą Kandydatki i Kandydaci do pracy w opiece nad Seniorami szybko rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne.

W codziennej pracy z naszymi słuchaczami stawiamy na swobodne porozumiewanie się. Uczymy sformułowań i zwrotów najczęściej wykorzystywanych w zawodzie. Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby także bez znajomości j. niemieckiego! Nasze kursy językowe to wstęp do stabilnego zatrudnienia na europejskich warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych lekcji opracowanych przez naszego lektora. Zapraszamy do zapoznania się. Zgłoszenia pod numerem 76 727 53 23 lub 570 718 736.

 

Oferujemy naukę języka niemieckiego w dwóch formach:

Miejsce kursu: ul. Słowiańska 17, 67-200 Głogów

Czas trwania kursu: 3 godziny dziennie przez okres 4-5 tygodni

LUB

Dla osób z innych miejscowości: przez Skype

Czas trwania kursu: 4 razy w tygodniu przez okres 4-5 tygodni

 

 

 

Kurs w opracowaniu.

 

STUNDE 1- lekcja nr 1

 

Na tej lekcji poznacie Państwo typowe formy powitania i pożegnania w języku niemieckim:

 

a) Formy powitania:

 

Guten Morgen (Gutn Morgn)- dzień dobry (pora przedpołudniowa)

Guten Tag (Gutn Tak)- dzień dobry (godziny popołudniowe)

Grüβ Gott (Grys Got)- Dzień Dobry (w pd Niemczech i Austrii)

Hallo- (halo)- cześć na powitanie

Servus/ Grüβ dich (zerwus/ grys dyś)

 

b)      Formy pożegnania:

Auf Wiedersehen (Ałf widerzejn)- Do widzenia!

Tschüβ (czys)- cześć na pożegnanie

Gute Nacht (gute Nacht) – Dobranoc!

Bis bald/ Bis nachher (bys balt/ bys nachhea)- Na razie!

 

STUNDE 2- LEKCJA 2

 

Na tej lekcji poznacie Państwo pytania i odpowiedzi dotyczące Państwa osoby. Nauczycie się opowiadać o sobie:

 

1. Wie heißt du? [wi hajst du?]- Jak się nazywasz?

 

Ich heiße ........................ . [iś hajse ......]- nazywam się .............. .

 

2. Wie ist dein Name? [wi yst dajn name?]- jak masz na nazwisko?

 

Mein Name ist ........................... . [majn name yst .............. ]- mam na nazwisko ................. .

 

3. Wo wohnst du? [wo wonst du?]- gdzie mieszkasz?

 

Ich wohne in ................................... . [iś wone in ................. ]- mieszkam w ...................... .

 

4. Woher kommst du? [wohea komst du?]- skąd pochodzisz?

 

Ich komme aus Polen. [iś kome ałs polen]- pochodzę z Polski

 

5. Wie geht's? [wi gejc?]- co słychać?

 

Danke, gut [danke gut]- dziękuję, dobrze. (tak zazwyczaj odpowiedzą Niemcy!)

 

 

STUNDE 3- lekcja 3

 

Ta lekcja poświęcona będzie liczebnikom do 12. POWODZENIA!

 

1 eins (ajns)

2 zwei (cfaj)

3 drei (draj)

4 vier (fija)

5 fünf (fynf)

6 sechs (zeks)

7 sieben (zibn)

8 acht (acht)

9 neun (nojn)

10 zehn (cejn)

11 elf (elf)

12 zwölf (cfylf)

 

od 12 do 19 dodajemy "zehn":

 

13- dreizehn (drajcejn)

14- vierzehn (fircejn)

15- fünfzehn (fynfcejn)

16- sechzehn (zekcejn)

17- siebzehn (zibcejn)

18- achtzehn (achcejn)

19- neunzehn (nojncejn)

20- zwanzig (cfancyś)

 

STUNDE 4- LEKCJA NR 4

 

Teraz kolej na wprowadzenie zaimków osobowych:

 

ich [iś]- ja

du [du]- ty

er [ea]- on

sie [zi]- ona

es [es] - ono

 

wir [wija]- my

ihr [ija]- wy

sie [zi]- oni, one

Sie [zi]- Pan, Pani i Państwo

 

STUNDE 5- LEKCJA NR 5

 

Liczymy do 100:

 

20- zwanzig (cfancyś)

30- dreiβig (drajsyś) !

40- vierzig (fircyś)

50- fünfzig (fynfcyś)

60- sechzig (zekcyś)

70- siebzig (zibcyś0

80- achtzig (achcyś)

90- neunzig (nojncyś)

100- hundert (hundert)

 

A te liczebniki odczytujemy od końca i łączymy je za pomocą „und”:

25- fünfundzwanzig (fynfuntcwancyś)

32- zweiunddreiβig (cfajuntdrajsyś)

49- neunundvierzig (nojnuntfircyś)

 

 

STUNDE 6- LEKCJA NR 6

 

OKREŚLANIE WIEKU:

 

1.       Wie alt bist du? (wi alt byst du?) – Ile masz lat?

Ich bin 29 Jahre alt . (Is bin nojnuntcfancyś jare alt)- Mam 29 lat.

 

2.       Wie alt sind Sie? (wi alt zynt zi?)  Ile Pan/ Pani ma lat?

Ich bin 45 Jahre alt. (Is bin fynfuntfircys jare alt)

 

STUNDE 7- LEKCJA NR 7

 

MOJA RODZINA:


 

Ich habe eine Familie (iś habe eine familie)- mam rodzinę.

Das sind (das zynt)- to są:


Meine Mutter (majne muta)- moja mama

Mein Vater (majn fater)- mój tato

Meine Schwester (majne szfesta)- moja siostra

Mein Bruder (majn bruda)- mój brat

Meine Tochter (majne tachta)- moja córka

Mein Sohn (majn zon)- majn zon

Meine Kinder (majne kinda)- moje dzieci

Meine Oma (majne oma)- moja babcia

Mein Opa (majn Opa)- mój dziadek

Meine Eltern (majne eltern)- moi rodzice

Meine Groβeltern (majne groseltern)- moi dziadkowie

Meine Familie ist groβ/ Klein (majne familie yst gros/ klajn)- moja rodzina jest duża/ mała

Ich liebe meine Familie (iś libe majne familie)- kocham moją rodzinę

Meine Familie ist für mich wichtig (majne familie yst fyr mys wichtiś)- moja rodzina jest dla mnie ważna.

Meine Oma heisst ………. (majne oma hajst)- moja babcia nazywa się …………………………………………… .

Meine Oma ist 87 Jahre alt (majne oma yst zibenuntachcyś jare alt) – moja babcia ma 87 lat.

 

STUNDE 8-  NIKOLAUSTAG- MIKOŁAJKI

 

* der Nikolaustag (dea nikolałstak)- Mikołaj

* das Geschenk (das geszenk)- prezent

* die Geschenke (di geszenke)- prezenty

* die Bonbons (di bonbons)- cukierki

die Süßigkeiten (di zysyśkajten) – słodycze

* braves Kind (brawes kint)- grzeczne dziecko

* bekommen (bekomen)- otrzymać

* geben (gejben)- dawać

* der Schlitten (dea szliten)- sanie

* es schneit (es sznajt)- pada śnieg

* der Schnee (dea szne)- śnieg

* der Sack (dea zak)- worek

* der Advent (dea adwent)- adwent

 

STUNDE 9- POPULARNE CZASOWNIKI NIEMIECKIE I ICH UŻYCIE:

 

machen (machen)- robić
lernen (lernen)- uczyć się
kommen (komen)- przychodzić/ pochodzić
wohnen (wonen)- mieszkać
heiβen (hajsen)- nazywać się
gehen (gejen)- iść
kochen (kochen)- gotować
liegen (ligen)- leżeć
spielen (szpilen)- grać
üben (yben)- ćwiczyć
trinken (trinken)- pić
kaufen (kałfen)- kupować
fragen (Fragen)- pytać
antworten (antforten)- odpowiadać
arbeiten (arbajten)- pracować
sit zen (zicen)- siedzieć
öffnen (yfnen)- otwierać
schlieβen (szli sen)- zamykać
 
!!! Większość czasowników niemieckich to czasowniki regularne. Wystarczy jedynie od bezokolicznika odjąć końcówkę -en, a następnie dodać odpowiednią końcówkę osobową do pozostałego tematu.
Dla każdej osoby mamy osobną końcówkę:
ich- e                         wir- en
du- st                         ihr- t
er- t                           sie- en
sie- t                          Sie- en
es- t
 
Zacznijmy więc odmieniać:
 
Na przykład czasownik „kauf-en”- „kupować”:
 
ich kauf-e – ja kupuję                        wir kauf- en- my kupujemy
du kauf- st – ty kupujesz                   ihr kauf-t- wy kupujecie
er kauf-t – on kupuje                        sie kauf-en- oni/ one kupują
sie kauf-t – ona kupuje                     Sie kauf-en- Pan kupuje/ Pani kupuje/ Państwo kupują
es kauf-t- ono kupuje
 
ĆWICZENIE: ODMIEŃ SAMODZIELNIE:
 
Lern- en- uczyć się
 
ich lern _                     wir lern __
du lern __                   ihr lern _
er lern _                      sie lern __
sie lern _                    Sie lern __
sie lern _
 
PRZYKŁADY ZDAŃ:
1.       Ich gehe in den Supermarkt (iś geje in den zupermakt)- Ja idę do marketu.
2.       Ich mache Ordnung. (Iś mache Ordnunk)- ja robię porządki.
3.       Du kaufst ein Auto. (du kałfst ein ałto)- ty kupujesz samochód.
4.       Wir lernen Deutsch. (wija lernen dojcz)- my uczymy się niemieckiego.
5.       Ich koche das Mittagessen. (iś koche das mitagesen)- Ja gotuję obiad.
6.       Die Oma sitzt im Rollstuhl. (di oma zict im rolsztul)- babcia siedzi na wózku.
 
STUNDE 10- POZYTYWNE CECHY CHARAKTERU.
 
genau (ganał)- dokładny/ dokładna
geduldig (geduldiś)- cierpliwy/ cierpliwa
erfahren (erfaren)- doświadczony / -a
diskret (kiskrejt)- dyskretny/ -a
witzig (wicyś)- dowcipny/ -a
zufrieden (cufriden) – zadowolony/ -a
lustig (lustiś)- wesoły/ -a
flexibel (fleksibel)- elastyczny
energisch (energisz)- energiczny
inteligent (inteligent)- inteligentny / -a
klug (kluk)- mądry/- a
toll (tol)- świetny/-a
gelassen (gelasen)- opanowany/ -a
froh (fro)- pogodny/ -a
hilfsbereit (hilfsberajt)- pomocny/ -a
ordentlich (ordentliś)- porządny/ -a
arbeitsam (arbajczam) – pracowity/ -a
freundlich (frojndliś) –przyjazny/-a
herzlich (hercliś)- serdeczny /-a
optimistisch (optymistysz)- optymistyczny/ -a
sympatisch (zympatysz)- sympatyczny /-a
tolerant (tolerant)- tolerancyjny/ -a
ehrlich (erliś)- uczciwy/ -a
bequem (bekfejm)- wygodny/ -a
verständnisvoll (fersztendnisfol) – wyrozumiały/ -a
 
PRZYKŁADY ZDAŃ:
 
1.       Ich bin genau, diskret und freundlich. (is bin gnał, diskrejt und frojndliś)- Ja jestem dokładna, dyskretna i przyjazna.
2.       Die Oma ist froh und tolerant . (Babcia jest pogodna i tolerancyjna).
 
ĆWICZENIE:  Wypisz wszystkie pozytywne cechy charakteru charakteryzujące twoją osobę.
 
STUNDE 11- NIEPOZYTYWNE CECHY CHARAKTERU
 
müde (myde)- zmęczony/ -a
vergesslich (fergesliś)- zapominalski/ -a
geizig (gajcyś)- skąpy/ -a
aggressiv (agresif) – agresywny/ agresywna
schlampig (szlampiś)- bałaganiarski / -a
frech (freś)- bezczelny / -a
chaotisch (kaotysz)- chaotyczny / -a
dumm (dum)- głupi/ -ia
faul (fałl)- leniwy/ -a
traurig (trałriś)- smutny/ -a
anstrengend (ansztrengent)- wyczerpujący/-a
nervös (nerwys)- nerwowy/ -a
ungeduldig (ungeduldyś)- niecierpliwy/ -a
 
PRZYKŁADY ZDAŃ:
 
Ich bin ungeduldig und faul. (iś bin ungeduldyś unt fałl)- ja jestem niecierpliwa i leniwa.
Der Opa ist aggressiv und nervös. (dea opa yst agrsif unt nerwys)- Dziadek jest agresywny i nerwowy.
 
ĆWICZENIE: Wypisz wszystkie niepozytywne cechy charakteru charakteryzujące twoją osobę.
 
STUNDE 11- HAUSTIERE/ ZWIERZĘTA DOMOWE
 
Na dzisiejszej lekcji poznacie szanowne opiekunki słownictwo związane z opieką nad zwierzętami domowymi, z którymi pewnie często macie kontakt w swojej pracy opiekunki:
 
das Haustier [das hałstija]- zwierzę dowmowe
die Haustiere [di hałstire]- zwierzęta domowe
 
der Hund [dea hunt] - pies
der Rassenhund [dea rasenhunt]- pies rasowy
der Welpe [dea welpe]- szczeniak
Der Halsband [dea halsbant]- obroża
das Hundefuttr [das hundefuta]- pokarm dla psa
fressen [fresn]- żreć/ jeść
das Hundespielzeug [das hundeszpilcojk]- zabawka dla psa 
bellen [belen]- szczekać
Gassi gehen [gasi gejen]- wyprowadzać psa [potocznie]
sein Geschaft machen [zajn geszeft machen]- załatwiać swoje sprawy
aufuhren [ałsfyren]- wyprowadzać
die Katze [di kace]- kot
der Floh [dea flo]- pchła
die Zecke [di ceke]- kleszcz
 
der Hamster [dea hamsta]- chomik
das Meerschweinchen [das measzfajnśen]- świnka morska
 
Der Hund ist herrenlos und gefahrlich [dea hunt yst herenlos unt geferliś]- pies jest bezpański i niebezpieczny.
Der HUnd ist gross und bissig [dea Hunt ist gros unt bisyś]- pies jest duży i zły.
Der Hund ist freundlich. [dea hunt yst frojndliś]- pies jest przyjazny.
 
Te napisy można spotkać na bramach i trawnikach:
 
VORSICHT! BISSIGER HUND! [forziśt; bisssiga hunt]- UWAGA ZŁY PIES!]
BITTE HUNDE AN DIE LEINE! [BYTE HUNDE AN DI LAJNE]- PROSI SIĘ TRZYMAĆ PSY NA SMYCZY!
 
Miłej nauki!
 
OPracowano na podstawie: http://niemieckiwopiece.blogspot.com/2016/03/opieka-nad-zwierzakiem-domowym-w-pracy.html
dzięki uprzejmości Pani Beaty Wajs - Łozińskiej."
 
STUNDE 11- ODMIANA I UŻYCIE CZASOWNIKA "SEIN"
 
1.       „sein” (zajn)- być
 
ich bin (iś bin)- ja jestem                                       wir sind (wia zynt)- my jesteśmy
du bist (du byst)- ty jesteś                                     ihr seid (ija zajt)- wy jesteście
er ist (ea yst) – on jest                                            sie sind (zi zynt)- oni/ one są
sie ist (zi yst)- ona jest                                            Sie sind (Zi zynt)- Pan jest/ Pani jest/ Państwo są
es ist (es yst)- ono jest
 
PRZYKŁADY:
 
1.       Ich bin Altenbetreuerin. (iś bin altenbetrojerin). Ja jestem opiekunką osób starszych.
2.       Sie ist sehr ordentlich. (zi yst zea ordentliś)- Ona jest bardzo porządna.
3.       Die Omaist zu Hause. (di oma yst Cu hałze)- Babcia jest w domu.
4.       Wirsind im Geschäft. (wija zynt im geszeft)- My jesteśmy w sklepie.
5.       Sie sind sehr nett. (Zi zynt zea net)- Pani jest bardzo miła.
 
ĆWICZENIE:  POWIEDZ:
 
2.       Jestem opiekunką osób starzych.
3.       Pani jest bardzo miła.
4.       Babcia jest w domu.
5.       Ona jest bardzo porządna.
6.       My jesteśmy w sklepie.
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
 
STUNDE 12- ODMIANA I UŻYCIE CZASOWNIKA "HABEN"
 
 
Czasownik:   „haben”- mieć
 
ich habe (iś habe)- ja mam                                            wir haben (wija haben)- my mamy
du hast (du hast)- ty masz                                             ihr habt (ija hapt)- wy macie
er hat  (ea hat)- on ma                                                   sie haben (zi haben)- oni/ one mają
sie hat (zi hat) – ona ma                                                  Sie haben (zi haben)- Pan ma/ Pani ma/ Państwo      
                                                                                                                                    mają
 
ZDANIA:
1.       Ich habe viel zu tun. (iś habe fil cu tun)- ja mam dużo do zrobienia.
2.       Du hast Kopfschmerzen. (Du hast kopfszmercen)- Ty masz bóle głowy.
3.       Der Opa hat Parkinson und Demenz. (dea opa hat Parkinson und Demenc) - Dziadek ma Parkinsona i demencje.
4.       Ihr habt viel Freizeit. (ija hapt fil frajcajt) - Wy macie dużo czasu wolnego.
5.       Sie haben ein grosses Haus mit Garten.   (zi haben ajn groses hałs myt garten)- Oni mają duży dom z ogrodem.
 
ĆWICZENIE: Powiedz:
 
1.       Dziadek ma Parkinsona i demencje.
2.       Ja mam dużo do zrobienia.
3.       Oni mają duży dom z ogrodem.
4.       Ty masz bóle głowy.
5.       Wy macie dużo czasu wolnego.
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
STUNDE 13- DER VALENTINSTAG/ WALENTYNKI
 
 
der Valentinstag [dea walentinstak]- walentynki
die Liebe [di libe]- miłość
das Herz [das herc]- serce
die Blumen - kwiaty
der BlumenstrauB [dea blumensztrałs}- bukiet kwiatów
das Geschenk [das geszenk]- prezent
schenken [szenken]- podarować
der Verliebte [dea ferlibte]- zakochany
die Verliebte [di ferlibte] -zakochana
die Rose [di roze]- róża
die Valentinskarte [di walentinskarte] - kartka walentynkowa
 

 

ALLES GUTE ZUM VALENTINSTAG! [ales gute cum walentinstak]- WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI WALENTYNEK!
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
STUNDE 14- . CZĘŚCI CIAŁA- die KORPERTEILE [DI KYRPERTAJLE]
 
 
der Körper (dea kyrper)- ciało
der Kopf (dea Kopf)- głowa
der Hals (dea hals)- szyja
das Auge (das ałge)- oko
das Ohr (das oła)- ucho
die Nase (di naze)- nos
das Gesicht  (das gezicht)- twarz
der Mund (dea Munt)- usta
die Zunge (di cunge)- język
die Schulter (di szulter)- bark
der Arm (dea arm)- ręka
die Hand (di hant)- dłoń
der Finger (dea finga)- palec u ręki
der Bauch (dea bałch)- brzuch
der Rücken (dea ryken)- plecy
die Wirbelsäule (di wirbelzojle)- kręgosłup
das Bein (das bajn)- noga
das Knie (das kni)- kolano
der Fuβ (dea Fus)- stopa
die Zehe (di ceje)- palec u nogi
INNE:
die Muskel (di muskel)- muskuła
der After (dea after)- odbyt
der Nabel (dea nabel)- pępek
die Brust (di brust)- pierś
die Ferse (di ferze)- pięta
das Herz (das herc)- serce
die Haut (di hałt)- skóra
die Lippe (di lype)- warga
die Haare (di hare) - włosy
 
KILKA WYRAŻEŃ ZAWIERAJĄCYCH CZĘŚCI CIAŁA, KTÓRE WARTO ZNAĆ:
 
1.       Ich gehe zu Fuβ (iś geje cu Fus)- Idę na pieszo.
2.       Ich bin ganz Ohr (iś bin ganc Oła)- zamieniam się w słuch.
3.       Lügen hat kurze Beine (Lygen hat kurce bajne)- Kłamstwo ma krótkie nogi.
4.       Sie hat zwei Linke Hände (zi hat cfaj Linke hende)- ona ma dwie lewe ręce.
5.        Wir müssen unter vier Augen sprechen (wija mysen unter fija Agen szpreśen)- musimy porozmawiać w cztery oczy.
 
ĆWICZENIE:  POŁĄCZ:
1.       Das Herz                     a) szyja
2.       Der Bauch                   b) palec u ręki
3.       Das Bein                     c) serce
4.       Die Nase                     d)kręgosłup
5.       Der Fuβ                       e) włosy
6.       Die Wirbelsäule         f) nos
7.       Das Knie                      g) stopa
8.       Das Ohr                       h) noga
9.       Die Haare                    i) kolano
10.   Der Finger                   j) brzuch
 
ĆWICZENIE: POWIEDZ, ŻE:
 
1.       Idziesz na pieszo- …………………………………………………………………………………………………………………
2.       Musicie porozmawiać w cztery oczy; …………………………………………………………………………………..
3.       Zamieniasz się w słuch: ………………………………………………………………………………………………………..
4.       Ona ma dwie lewe ręce: ……………………………………………………………………………………………………….
5.       Kłamstwo ma krótkie nogi; …………………………………………………………………………………
 
_________________________________________________________________________________________________________
 
STUNDE 15- DER FRUHLING KOMMT- NADCHODZI WIOSNA
 
 
der Fruhling [dea frylink]- wiosna
der Fruhling kommt [dea frylink komt]- nadchodzi wiosna
die Blumen - kwiaty
Blumen pflucken [blumen pflyken]- zrywać kwiaty
die Sonne [di zone]- słońce
die Sonne scheint [di zone szajnt]- świeci słońce
es ist warm [es yst warm]- jest ciepło
das Wetter ist schon [das weta yst szyn]- pogoda jest ładna
spazieren gehen [szpaciren gejen]- spacerować
wandern [wandern]- wędrować
sich freuen [zyś frojen]- cieszyć się
es regnet [es rejgnet]- pada deszcz
die Tulpe - tulipan
der Krokus - krokus
der Marienkafer [dea marijenkejfer]- biedronka
der Baum [dea bałm]- drzewo
der Fruhling ist schon da [dea frylink yst szon da]- jest już wiosna
der Storch [dea sztorś]- bocian
der Frosch [dea frosz]- żaba
der Schmetterling [dea szmeterlink]- motyl
 
Miłej nauki!
____________________________________________________________________________________________________________
 
STUNDE 16- DNI TYGODNIA, MIESIĄCE I PORY ROKU:
 
 
DNI TYGODNIA (di Wochentage):
 
Montag (montak)- poniedziałek
Dienstag (dinstak)- wtorek
Mittwoch (myt foch)- środa
Donnerstag (donerstak)- czwartek
Freitag (frajtak)- piątek
Samstag (zamszak)- sobota
Sonntag (zontak)- niedziela
 
! am Montag (am montak)- w poniedziałek
 
MIESIĄCE (di monate):
 
Januar (januar)- styczeń
Februar (februar)- luty
März (merc)- marzec
April (april)-  kwiecień
Mai (maj)- maj
Juni (juni)- czerwiec
Juli (Juli)- lipiec
August (ałgust)- sierpień
September (zeptemba)- wrzesień
Oktober (oktoba)- październik
November (nowemba)- październik
Dezember (decemba)- grudzień
 
! Im Januar- w styczniu
 
DIE JAHREZEITEN (DI JARESCAJTEN)- PORY ROKU
 
Sommer (zoma)= lato
Herbst (herpst)- jesień
Winter  ( winta)- zima
 Frühling (frylink)- wiosna
 
! im Sommer (im zoma)- latem
 
ĆWICZENIE:  Oddziel pionowymi kreskami dni tygodnia, miesiące i pory roku:
 
1.       montagdienstagmittwochdonnerstagfreitagsamstagsonntag
 
2.       januarfebruarmärzaprilmaijunijuliaugustseptemberoktobernovemberdezember
 
3.       sommerherbstwinterfrühlig
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
STUNDE 17- OSTERN/ WIELKANOC
 
 
das Ostern [das ostern]- Wielkanoc
das Osterei [das osteraj]- pisanka
die Ostereier [di osteraja]- jajka wielkanocne
der Osterhase [dea osterhaze]- zając wielkanocny
der Osterkuchen [dea osterkuchen]- ciasto wiekanocne
das Osterspritzen [das osterszprycen]- Śmigus Dyngus
Ostereier bemalen [osteraja bemalen}- malować jajka
in die Kirche [in di kirśe]- iść do kościoła
die Auferstehung [di ałfersztejung]- Zmartwychwstanie
die Familie besuchen [di familie bezuchen]- odwiedzić rodzinę
gewehtes Ostermahl [gewajtes ostermal]- święconka
 
____________________________________________________________________________________________________________
STUNDE 18-  KILKA POPULARNYCH CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH I ICH ODMIANA:
 
essen (esn)- jeść
fahren (faren)- jechać
geben (gejben)- dawać
nehmen (nejmen)- brać
sehen (zejen)- widzieć
helfen (helfen)- pomagać
schlafen (szlafen)- spać
sprechen (szpreśen)- rozmawiać
waschen (waszen)- myć
 
„essen” (esn)- jeść
L. pojedyncza                                                                      L. mnoga
ich esse (iś ese) – ja jem                                      wir essen (wija esn)- my jemy
du isst (du ist)- ty jesz                                          ihr esst (ija est)- wy jecie
er isst (ea ist)- on je                                             sie essen (zi  esn)- oni/ one jedzą
sie isst (zi ist)- ona je                                           essen (zi  esn)- Pan je, Pani je, Państwo jedzą
es isst (es ist)- ono je
 
1.       Ich esse Brot mit Käse. (Iś ese brot myt kejze)- ja jem chleb z serem żółtym.
2.       Die Oma isst gern Marmelade. (Die Oma ist gern marmelade)- Babcia je chętnie dżem.
3.       Essen Sie gern Obst und Gemüse? (Esen zi gern opst unt gemy ze?)- Czy Pan je chętnie owoce i warzywa?
 
fahren (faren)- jechać
 
L. pojedyncza                                                                   L. mnoga
ich fahre (iś fare)- ja jadę                                    wir fahren (wija faren)- my jedziemy
du fährst (du ferst)- ty jedziesz                          ihr fahrt (ija fart)- wy jedziecie
er fährt (ea fert)- on jedzie                                 sie fahren (zi faren)- oni/ one jadą
sie fährt (zi fert)- ona jedzie                                Sie fahren (zi faren)- Pan jedzie/ Pani jedzie/ Państwo
 es fährt (es fert)- ono jedzie                                                                     jadą
 
 
1.       Du fährst mit dem Bus nach Deutschland. (du ferst myt dejm bus nach dojczlant)- Ty jedziesz autobusem do Niemiec.
2.       Fahrt ihr gerne Rad? (fart ija gerne rat?)- Czy wy jeździcie chętnie na rowerze?
3.       Wir fahren morgen ins Geschäft. (wija faren morgen ins gescheft)- Jedziemy jutro do sklepu. 
 
 
geben (gejben)- dawać
 
L. pojedyncza                                                          L. mnoga
ich gebe (iś gejbe)- ja daję                                    wir geben (wija gejben)- my dajemy
du gibst (du gipst)- ty dajesz                                ihr gebt (ija gejpt)-  wy dajecie
er gibt (ea gipt)- on daje                                       sie geben (zi gejben)- oni/ one dają
sie gibt (zi gipt)- ona daje                                     Sie geben (zi gejben)- pan daje/ pani daje/ Państwo 
es gibt (es gipt)- ono daje                                                                            dają.
 
1. Ich gebe der Oma/ dem Opa die Medikamente. (Iś gejbe dea Oma/ dejm Opa di medikamente)- Daję babci/ dziadkowi lekarstwa.
2. Sie gibt mir das Geld. (zi gibt mija das gelt)- Ona daje mi pieniądze.
3. Geben Sie mir bitte bisschen Zeit! (gejben zi mija byte bysśen cajt!)- Proszę dać mi troszkę czasu!
 
nehmen (nejmen)- brać
 
L. pojedyncza                                                         L. mnoga
ich nehme (iś nejme)- ja biorę                            wir nehmen (wija nejmen)- my bierzemy
du nimmst (du nymst)- ty bierzesz                    ihr nehmt (ija nejmt)- wy bierzecie
er nimmt (ea nymt)- on bierze                           sie nehmen (zi nejmen)- oni/ one biorą
Sie nimmt (zi nymt)- ona bierze                         Sie nehmen (zi nejmen)- Pan bierze/ Pani bierze/   
es nimmt (es nymt)- ono bierze                                                                       Państwo biorą         
 
1.       Ich nehme die Tasche und gehe ins Geschäft. (Iś nejme di tasze unt geje ins geszeft)- Biorę torbę i idę do sklepu.
2.       Was nimmst du gegen Kopfschmerzen? (was nymst du gejgen kopfszmercen?)- Co bierzesz na ból głowy?
3.       Wir nehmen das Taxi und fahren ins Krankenhaus. (wija nejmen das taksi und faren ins krankenhałs)- Bierzemy taxi i jedziemy do szpitala.
 
sehen (zejen)- widzieć     
 
L. pojedyncza                                                         L. mnoga
ich sehe (iś zeje)- ja widzę                                   wir sehen (wija zejen)- my widzimy
du siehst (du zijst)- ty widzisz                              ihr seht (ija zejt)- wy widzicie
er sieht (ea zijt)- on widzi                                     sie sehen (zi zejen)- oni widzą/ one widzą
sie sieht (zi zijt)- ona widzi                                   Sie sehen (zi zejen)- Pan widzi/ Pani widzi?
es sieht  (es zijt)- ono widzi                                                                       Państwo widzą
 
1.       Wassehen Sie hier? (was zejen zi hija?)- Co Pan tutaj widzi?
2.       Ichsehe gern fern. (Iś zeje gern fern)- Oglądam chętnie telewizję.
3.       Er sieht alles gut. (ea zijt ales gut)- On widzi wszystko dobrze. 
 
helfen (helfn)- pomagać
 
L. pojedyncza                                                              L. mnoga
ich helfe (iś helfe)- ja pomagam                              wir helfen (wija helfen)- my pomagamy
du hilfst (du hilfst)- ty pomagasz                             ihr helft (ija helft)- wy pomagacie
er hilft (ea hilft)- on pomaga                                    sie helfen (zi helfen)- oni/ one pomagają
sie hilft (zi hilft)- ona pomaga                                  Sie helfen (zi helfen)- Pan pomaga/ Pani pomaga/
es hilft (es hilft) – ono pomaga                                                                       Państwo pomagają
 
1.       Ichhelfe anderen Menschen sehr gern. (Iś helfe anderen menszen zea gern)- Pomagam innym ludziom bardzo chetnie.
2.       Der Arzt kann Ihnen bestimmt helfen. (dea arct kan inen besztymt helfen)- Lekarz może Pani na pewno pomóc.
3.       Hilfst du mir? (hilfst du mija?)- Czy pomożesz mi?
 
schlafen (szlafen)- spać
 
L. pojedyncza                                                            L. mnoga
ich schlafe (iś szlafe)- ja śpię                                   wir schlafen (wija szlafen)- my śpimy
du schläfst  (du szlefst)- ty śpisz                             ihr schlaft (ija szlaft)- wy śpicie
er schläft (ea szleft)- on śpi                                     sie schlafen (zi szlafen)- oni/ one śpią
sie schläft (zi szleft)- ona śpi                                    Sie schlafen (zi szlafen)- pan śpi/ Pani śpi/ Państwo
es schläft (es szleft)- ono śpi                                                                                śpią
 
1.       Der Opa schläft in der Nacht nicht. (dea opa szleft in dea nacht nyśt)- Dziadek nie śpi w nocy.
2.       Schlafen Sie noch? (szlafen zi noch?)- Czy Pani śpi jeszcze?
3.       Ihr schlaft leider zu lange.  (Ija szlaft lajda cu lange)- Wy śpicie niestety za długo.
 
sprechen (szpreśen)- mówić, rozmawiać
 
L. pojedyncza                                                                     L. mnoga
ich spreche (is szpreśe)- ja mówię                               wir sprechen (wija szpreśen)- my mówimy
du sprichst (du szprichst)- ty mówisz                          ihr sprecht (ija szpreśt)- wy mówicie
er spricht (ea szpriśt)- on mówi                                    sie sprechen (zi szpreśen)- oni/ one mówią
sie spricht (zi szpriśt)- ona mówi                                  Sie sprechen (zi szpreśen)- Pan mówi/ Pani mówi/
es spricht (es szpriśt)- ono mówi                                                                     Państwo mówią
 
1.       Ich spreche bisschen Deutsch. (Iś szpreśe bysśen dojcz)- Mówię troszkę po niemiecku.
2.       Sprechen Sie Englisch? (Szpreśen zi englisz?)- Czy mówi Pan po angielsku?
3.       Du sprichst aber gut Deutsch!  (du szprichst aba gut dojcz)- Ależ ty mówisz dobrze po niemiecku!
 
waschen (waszen)- myć, prać
 
L. pojedyncza                                                      L. mnoga
ich wasche (iś wasze)- ja myję, piorę              wir waschen (wija waszen)- my myjemy
du wäschst (du weszst)- ty myjesz                   ihr wascht (ija waszt)- wy myjecie
er wäscht (ea weszt)- on myje                          sie waschen (zi waszen)- oni/ one myją
sie wäscht (zi weszt)- ona myje                         Sie waschen (zi waszen)- Pan myje/ Pani myje/
es wäscht (es weszt)- ono mYje                                                                     Państwo myje
 
1.       Ich muss die Oma waschen. (Iś mus di oma waszen)- Muszę umyć babcię.
2.       Der Opa wäscht sich das Gesicht. (dea opa weszt zyś das geziśt)- Dziadek myje sobie twarz.
3.        Ich wasche die Wäsche.  (Piorę pranie)
 
ĆWICZENIE: Wpisz odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie:
 
1.  Ich ……………….. ganz gut Deutsch.  (sprechen)
2.  Er ………………………… den Opa jeden Tag. (waschen)
3.  Warum ……………………. du nicht viel Obst? (essen)
4.  Wir ……………………. oft Rad. (fahren)
5.  Ihr …………………… mir die Tabletten. (geben)
6.  Sie (oni) ……………………… mir leider nicht. (helfen)
7.  Ich ………………….. dich sehr gut. (sehen)
8.  Die Oma …………………. schon viele Stunden. (schlafen)
9.  Sie (ona) …………………… das Glas. (nehmen)
 
Odpowiedzi:
Spreche; 2.Wäscht; 3.isst; 4. fahren; 5. gebt; 6. helfen; 7. sehe; 8. schläft; 9. nimmt
 
____________________________________________________________________________________________________________
 

STUNDE19    SOMMER (ZOMA)- LATO

 

 

der Sommer (dea zoma)- lato

im Sommer (im zoma)- latem

die Sonne scheint (di zone szajnt)- świeci słońce

es regnet (es rejgnet)- pada deszcz

es ist warm (es yst warm)- jest ciepło

es ist heiss (es yst hajs)- jest gorąco

die Sonnenbrille (di zonenbryle)- okulary przeciwsłoneczne

sich sonnen (zyś zonen)- opalać się

am Strand (am sztrant)- na plaży

Der Schmetterling (dea szmeterlink)- motyl

die Blumen (di blumen)- kwiaty

die Wiese (di wize)- łąka

baden - kąpać się

sich erholen (zyś erholen)- odpoczywać

der Urlaub (dea urlałp)- urlop

die Sommerferien (di zomeferjen)- wakacje

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 


Centrum Językowe Konik | ul. Słowiańska 17/1 | 67-200 Głogów | woj. dolnośląskie | email: centrum.j.konik@gmail.com | tel. 767 275 323 | NIP: 6932012973

Dlaczego mówią, że jesteśmy najlepsi?

  • możliwość zatrudnienia się na warunkach niemieckich, co przekłada się na relatywnie wyższe zarobki wypłacane według przejrzystych zasad 

  • mnóstwo nowych, atrakcyjnych ofert pracy każdego dnia – szansa wyboru dogodnej lokalizacji w Niemczech

  • wykwalifikowana, służąca poradą i pomocą kadra – jesteśmy nastawieni na współpracę z Tobą 24h/doba/7 dni w tygodniu

  • darmowe kursy języka niemieckiego i wsparcie doświadczonych pielęgniarek

  • dbamy o Twoje bezpieczeństwo – możesz w każdej sytuacji liczyć na nasze wsparcie, także w najtrudniejszych przypadkach.  

  • Nagroda Specjalna dla Centrum Językowego Konik w konkursie pod tytułem "Pracodawca Godny Zaufania"

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)